Spelarstatistik
Registrerade 14862
Aktiva 1296
Online 150
Välj språk
de
de
uk
uk
us
us
fr
fr
nl
nl
it
it
ru
ru
sv
sv
es
es
cs
cs
tr
tr
fi
fi
pt
pt
da
da
no
no
pl
pl
es
cl
es
ar
es
ve
es
co
es
pe
es
mx
pt
br
hu
hu

FAQ


1. Upprätta ditt slott
2. Grundläggande förklaring av enheterna
3. Plundra och erövra fientliga slott
4. Andra frågor och svar
5. Alliansen
6. Kartorna
7. Konstruktionsvagnen


1. Uppbyggnad av ditt slott

1.1 Uppbyggnadsfasen i spelets början

Välkommen till Damoria. För att utöka ditt goda namn och din rikedom bör du förse ditt slott med tillräckliga råvaror (sten, trä, malm) redan från början. För att säkra detta, bygg ut följande byggnader: "Stenbrott", "Sågverk" och "Gruva". Till en början bör du koncentrera dig framför allt på stenbrottets utveckling.

Men glöm inte bort att utöka dina spelare, så att råvaruavkastningen även kan lagras. Om möjligt, utöka alltid 1-2 nivåer över den högsta nivån som dina råvarubyggnader har.

När du dessutom har utökat ditt byggnadskontor kommer byggnadstiderna för de andra byggnaderna att förkortas.


1.2 Utbyggnad under senare delen av spelet

När du har säkrat ditt slotts produktion genom byggnadsutökningen bör du komma ihåg att skydda ditt nya lilla rike mot fientliga angrepp i tid.

Ett effektivt skydd får du genom att ställa upp produktionsanläggningarna "Kasern", "Stall" och "Katapultproduktion". Här kan du ställa samman försvarsenheterna till ditt slott.

Utöka allra först kasernen, så att du kan använda standardenheter (fotsoldater). Dina kaserner bör du utöka till nivå 10 - på så sätt förkortar du tiden det tar att ställa upp trupperna.

Tänk också på att utöka ditt bostadshus i rätt tid, så att du alltid har tillräckligt med plats för dina enheter. dessa kommer att försvara ditt slott till sista blodsdroppen.

Ytterligare ett försvarsvärde för dina enheter uppnår du genom att bygga ut muren. Dessutom ger muren ditt slott ett grundvärde, som också förhöjer försvaret.


1.3 Utöka riket

När du har kläm på allt kan du sätta igång. Det finns två sätt att skaffa slott: Antingen erövrar du främmande slott eller så bygger du nya med konstruktionsvagnen. När du nått gränsen på 10 slott kan du redan kalla dig härskare över ett litet rike. Om du vill ta dig vidare behöver du ädelstenar. Du kan utforska utvinning av de här värdefulla juvelerna med hjälp av alkemisten så snart han nått nivå 20.


2. Grundläggande förklaring av enheterna

För den vidare delen av spelet är det mycket viktigt att veta vilka trupper du kan använda för att bekämpa dina motståndare.

2.1Offensiva trupper

Dessa offensiva trupper anfaller för din räkning:

 • Bärsärk (Produktionsanläggning: Kasern)
 • Bågskyttar (Produktionsanläggning: Kasern)
 • Kavallerie (Produktionsanläggning: Stall)
 • Riddare i pansar (Produktionsanläggning: Stall)
 • Murbräckor (Produktionsanläggning: Katapultproduktion)
 • Katapulter (Produktionsanläggning. Katapultproduktion)

Dessa enheter har särskilt höga anfallsvärden, därför är de extra lämpliga att användas för angrepp på främmande slott. Du bör genomföra dina offensiver med en bra blandning av alla dessa enheter.


2.2 Defensiva trupper

Glöm i angreppsyran inte bort att ge akt på ditt eget försvar av ditt slott. Skydda fästningen med dessa defensiva trupper:

 • Spjutbärare (Produktionsanläggning: Kasern)
 • Svärdsmän (Produktionsanläggning: Kasern)
 • Bågskyttar (Produktionsanläggning: Kasern)
 • Riddare i pansar (Produktionsanläggning: Stall)
 • Katapulter (Produktionsanläggning: Katapultproduktion)


Dessa enheter beskyddar ditt slott, de har mycket höga försvarsvärden. Du bör ställa samman defensiven så att du får en god bladning av dessa enheter.


2.3 Spejare

När du vill ta reda på ett motståndarslotts truppstyrka kan du använda dig av en spejare. Skicka iväg dem till angrepp på din motståndares slott. Du kan även skydda ditt eget slott mot spionage genom att att använda spejare, bara du positionerar ett tillräckligt stort antal spejare där.


2.4 Senator

Senatorn kan övertala ett moståndarslotts befolkning att välja din sida. På så sätt kan fientliga fästningar tas över av dig. Senatorns produktionsanläggning är senaten.


2.5 Läkaren

Läkaren står automatiskt till ditt förfogande i varje slott. När striden är över tar han hand om dina sårade krigare. Du betalar honom med ädelsten för hans läkekonster.


3. Plundra och erövra fientliga slott

3.1 Plundrandet

Att plundra innebär att du stjäler främmande slotts råvaror genom att angripa dem med dina offensiva trupper.


3.2 Erövring

Om du framgångsrikt angriper ett motståndarslott med dina offensiva trupper och dessutom skickar med en senator, kan du ta över och erövra detta slott.

Om du redan har 10 slott behöver du ett erövringscertifikat för att inta fler slott. Erövringscertifikatet kan du byta till dig mot smaragder. Priset för erövringscertifikatet stiger med användningen.


4. Andra frågor och svar

4.1 Guldet

Guld hittar du i spelets guldmenyn. Dessutom får du lite guld för varje dag som du loggar in dig.

Om du har avslutat rätt forskningsnivå kan omvandla ädelsten till guld i ditt huvudslott. För detta måste du utöka alkemisten till nivå 30. Diamanter har det högsta värdet vid omvandling.

Den guldmängd som man kan få genom omvandling per månad är begränsad. För att höja denna gräns lönar det sig att bygga ut alkemisten och forskningen ("De Vises Sten") mer. För varje utökad nivå kan du omvandla 1 guld mer per månad. Maximalt kan du omvandla till 30 guld per månad.


4.1.1 Var kan jag använda guld?

Med guld kan du rekrytera byggmästaren och truppbyggmästaren. De underlättar utökningen av ditt slott och dina trupper när du inte hinner vara online.

Vidare kan du genom att använda guld skynda på utökningen av byggnadsnivåer och utforskandet av nya förmågor via funktionerna "Bygg nu" och "Utforska nu". Om du vill riva ett av dina bislott eller en av dina byggnader kan du påskynda rivningsprocessen genom att använda guld.


4.2 Byggmästaren och truppbyggmästaren

Byggmästaren underlättar utbyggnaden av dina slott när du själv är offline.

Du kan ange i inställningarna hur stor procentsats av dina råvaror han får använda för att utöka byggnader åt dig med jämna mellanrum.

Truppbyggmästaren underlättar utökandet av dina trupper åt dig när du själv inte hinner vara online. Du kan ange i inställningarna vilka truppenheter och hur stort antal som maximalt får befolka ditt slott.

Märk väl: Om du sätter in båda byggmästarna kommer de att bli tvungna att dela på råvarorna som du har. Om du väljer 100% för Byggmästaren kommer Truppbyggmästaren att stå med lång näsa.


4.3 Vad gör jag om jag hittar ett fel i spelet?

Om du hittar ett fel i spelet bör du dokumentera detta med utförliga uppgifter i forumet eller skicka meddelande till supporten.

Tänk på. Att det är förbjudet att förtiga upptäckta fel och använda dem till egen fördel; detta kan leda till att ditt konto spärras!


4.4 Vad betyder antalet stjärnor på en byggnadsplats?

Antalet stjärnor anger värdet på din råvarubonus. Ju fler stjärnor som en byggnadsplats visar per råvara, desto högre kommer bonusen att bli. Och ju högre bonus, desto högre blir råvaruproduktionen.


4.5 Vad är användarID?

AnvändarID är ditt registreringsnummer. Det underlättar när du behöver hjälp från moderator eller support och garanterar att du får snabb och träffsäker hjälp. Ange därför alltid användarID och spel när du tar kontakt med support.


4.6 Forskning

Din forskning bedriver du med alkemisten. Din forskning förstärker och förbättrar bl.a. dina enheter i strid. Dessutom kan du forska om användning och utvinning av ädelsten på högre nivåer.


4.7 Semesterersättare

Du kan ange en annan spelare i inställningarna > Semesterersättare, så att den personen kan ersätta dig medan du är borta. Skulle du alltså vara förhindrad av tidsbrist någon gång kan en medspelare ta hand om ditt konto.

Du kan anta och utföra så många semesterersättningar som du vill. Men du måste beakta reglerna som gäller:


§1.1 Regler/Semesterersättning

Under denna tid och 24 timmar därefter är inga gemensamma drag tillåtna.

Dit räknas inte bara att skicka råvaror utan även t.ex. angrepp på slott som du i egenskap av semesterersättare ska förvalta.


4.8 Skattkistan

I skattkistan förvaltas ditt guld. Alla inkomster och utgifter visas där och sparas.


4.9 Ändra slottsnamn

I menylistan där du hittar ditt namn, användaruppgifter, poäng, rang etc., hittar du även namnet på ditt slott. Till höger befinner sig en liten symbol. Om du klickar på denna symbol kan du ändra namnet på ditt slott.


4.10 Förvalta grupper

Om du vill dela in dina slott i grupper, t. ex. för att skilja mellan anfalls-, handels- och försvarsslott, kan du göra detta med hjälp av gruppförvaltningen. Där kan du ge dina slott färgsymboler och namn.


4.11 Vad är marknadsplatsen?

Marknadsplatsen ger dig möjlighet att idka råvaruhandel med andra spelare. Du kan läsa andras erbjudanden där eller ställa upp egna erbjudanden till beskådan.


4.12 Direkthandel

Du har utöver marknadsplatsen även möjligheten att skicka råvaror direkt till en annan spelare. Då klickar du först på slottet som tillhör din bytespartner, sedan på "Skicka råvaror". Nu kan du ange den mängd som du vill skicka.


4.13 Råvarubyte

Ibland kan det hända att du i ett slott har ett massivt överskott på råvaror som du inte behöver för ögonblicket. Genom råvarubyte kan du omfördela resurserna inom ett slott. Om du t. ex. har 900 sten och 100 trä, kan du byta så att du får 500 sten och 500 trä att lagra istället. Varning: Det kostar guld att använda sig av råvarubyte.


5. Alliansen

5.1 Vad är en allians?

En allians består av flera spelare som har slutit sig samman i vänskaplig anda för att tillsammans utföra stordåd. De olika allianserna krigar mot varandra eller sluter fredliga handelsavtal.


5.2 Hur grundar jag en allians?

Om du klickar på Allians i menyn kan du ange uppgifterna som behövs för en alliansgrundning.


5.3 Hur går jag med i en allians?

Du kan gå med i en allians när du har fått en inbjudan. Du kan även ansöka om att få gå med i en sammanslutning som du gillar.


5.4 Hur inbjuder jag folk till min allians?

Du kan bjuda in någon till din allians genom att klicka på dennes spelarnamn och via spelarprofilen skicka en inbjudan.


6. Kartorna

 • Detaljkartan visar endast en liten del av helhetsöversikten.
 • Översiktskartan visar en betydligt större del av helhetsöversikten.
 • Storkartan visar den största delen av helhetsöversikten.
 • Taktikkartan visar helhetsöversikten för kontinenterna.
 • Konstruktionsvagnskartan används för att skicka konstruktionsvagnar till grundandet av nya slott.
 • Minikartan visar det utsnitt på kartan där du för tillfället befinner dig.7. Konstruktionsvagnen

7.1 Vad är en konstruktionsvagn?

Med en konstruktionsvagn kan du skicka iväg bosättare för att grunda ett nytt slott och därigenom utvidga ditt rike.


7.2 Hur skickar jag iväg en konstruktionsvagn?

En konstruktionsvagn skickar du iväg via byggvagnskartan. Där väljer du ut ett tomt fält som mål.


7.3 vad händer om en annan spelare hinner före?

Om två spelare skickar en konstruktionsvagn till samma fält kan bara en av spelarna bygga ett slott, nämligen den som når dit först. Den andre spelarens konstruktionsvagn inklusive råvarorna går förlorade.


7.4 Konstruktionsvagn Nivåerna

Om du vill skicka iväg en konstruktionsvagn kan du välja mellan fyra nivåer, beroende på tillgången på råvaror.

Ju högre nivå på konstruktionsvagnen, desto högre blir det nya slottets byggnader utbyggda från början.

bullet_gold Damoria råmaterial-tabell bullet_gold Damoria översikt bullet_gold Damoria karta bullet_gold Damoria råmaterialtabell och byggnader under konstruktion bullet_gold Damoria detaljerad platsvisning bullet_gold
© BitMeUp UG | FAQ | Spelregler | Impressum | Allmänna affärsvillkor